ZAPYTANIA OGÓLNE: (+48) 508-091-281 beautyforyou.kontakt@gmail.com | RECEPCJA KLINIKI WŁOSÓW: (+48) 669-715-663 lub (+48) 508-091-281 | HURTOWNIA, ZAMÓWIENIA: (+48) 510-986-419 beautyforyou.sklep@gmail.com
Shadow Image

RODO

Klauzula informacyjna w związku z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDB „PRIMUS” Tomasz Kochańczyk, Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka

 

2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem beautyforyou.kontakt@gmail.com

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– realizacji procesów sprzedaży towarów i usług

– umawiania wizyt i spotkań

– prowadzenia historii wizyt i dokonanych zakupów

– opracowywania i komunikowania dostosowanych ofert

– komunikowania zmian w procesach obsługi Klienta oraz standardowych ofert

– realizacji procesu rekrutacji

– wystawiania certyfikatów i zaświadczeń o odbytym szkoleniu

na podstawie informacji:

– przekazanych przez Panią/Pana telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio ustnie lub pisemnie naszym pracownikom

– pozostawionych na naszych stronach internetowych

– pozyskanych z ogólnodostępnych źródeł, jak strony www, informacje Pana/Pani działalności gospodarczej, itp.

 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nasi pracownicy, a także przedsiębiorstwa i osoby realizujące dla nas usługi z zakresu księgowości, wsparcia sprzedaży, marketingu internetowego, administracji wewnętrznej, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, transportu oraz wszelkie organy uprawnione do dostępu do danych osobowych z mocy prawa oraz wydanych decyzji i umów zawartych zgodnie z prawem

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane, co w przypadku większości procesów oznacza również dostęp do historii kontaktów, wizyt w lokalach i na stronach www, dokonanych zakupów, wykonanych usług, procesów reklamacyjnych, a także umówionych, a nie zrealizowanych usług i rozpoczętych, nie dokończonych procesów zakupowych

 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych a także otrzymania

kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania

danych osobowych może być niemożność skontaktowania się z Panią/Panem przez naszych pracowników i sfinalizowania procesu, w związku z którym Pani/Pan został(a) poproszona(y) o podanie danych osobowych, tj. przede wszystkim wykonania usługi, dokonania zakupu, sprawdzenia historii wizyt lub historii zakupów, wystawienia certyfikatu lub zaświadczenia po szkoleniu, bądź odbycia procesu rekrutacji

 

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w

formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na

zasadach zgodnych z przepisami prawa, w oparciu o bezpieczne oprogramowanie dostarczone przez zaufanych dostawców. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostosowywanie komunikowanych treści do odbiorców.

 

10) Prośba o usunięcie danych osobowych może skutkować niemożnością skorzystania z gwarantowanych przez nas, a nie wymaganych prawem warunków gwarancji, jak bezpłatna wymiana towaru bez przedstawiania dowodu zakupu, zwrot lub wymiana towaru w okresie dłuższym, niż przewidziane prawem, skorzystanie z gwarancji na usługę bez przedstawienia dowodu zakupu

 

strona dla profesjonalistów
usługi vip
Facebook
Beauty For You