🥇 Polskie Stowarzyszenie Trychologiczne | Beauty For You
ZAPYTANIA OGÓLNE: (+48) 508-091-281 beautyforyou.kontakt@gmail.com | RECEPCJA KLINIKI WŁOSÓW: (+48) 669-715-663 lub (+48) 508-091-281 | HURTOWNIA, ZAMÓWIENIA: (+48) 510-986-419 beautyforyou.sklep@gmail.com
Shadow Image

Polskie Stowarzyszenie Trychologiczne

Celem Stowarzyszenia jest:

 •     rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.
 •     kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków
 •     tworzenie pozytywnego wizerunku trychologów kosmetycznych
 •     prace związane z rozwojem trychologii kosmetycznej w Polsce jako nowego zawodu.
 •     udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów członków Stowarzyszenia
 •     reprezentowanie stowarzyszenia
 •     prowadzenie działalności medialnej i popularyzatorskiej

Stowarzyszenie  cele realizuje poprzez:

 •     organizowanie zjazdów, konferencji, szkoleń i posiedzeń naukowych, kongresów
 •     promowanie wiedzy trychologicznej w środowisku o podobnych celach i zadaniach
 •     organizowanie szkoleń, spotkań prezentacji edukacyjnych,
 •     przyznawanie certyfikatów dla członków Stowarzyszenia
 •     patronat nad wydarzeniami branżowymi zgodnymi z celami Stowarzyszenia
 •     publikacje prac i materiałów związanych z trychologią i wydawaniem pisma branżowego
 •     kontakty ze środkami masowego przekazu w celu popularyzacji wiedzy trychologicznej
 •     współpraca i wymiana doświadczeń  z międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach
 •     tworzenie placówek specjalistycznych,
strona dla profesjonalistów
usługi vip
Facebook
Beauty For You