ZAPYTANIA OGÓLNE: (+48) 508-091-281 beautyforyou.kontakt@gmail.com | RECEPCJA KLINIKI WŁOSÓW: (+48) 669-715-663 lub (+48) 508-091-281 | HURTOWNIA, ZAMÓWIENIA: (+48) 510-986-419 beautyforyou.sklep@gmail.com
Shadow Image

Polityka prywatności

Korzystanie ze strony internetowej http://www.beauty-for-you.com.pl oznacza akceptację zamieszczonej poniżej polityki prywatności.

Polityka prywatności Beauty-for-You

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom związanych ze stosowaniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 17 czerwca 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), mając na celu wyjaśnienie użytkownikom strony internetowej http://www.beauty-for-you.com.pl stosowanej przez Beauty-for-You polityki prywatności, wprowadza się do stosowania niniejszy dokument.

Postanowienia wstępne:

1. Korzystanie ze strony internetowej http://www.beauty-for-you.com.pl oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.

2. Administratorem danych zbieranych na stronie internetowej http://www.beauty-for-you.com.pl i podstronach jest osoba wyznaczona i podlegająca:

Beauty-for-You – CENTRALA – Klinika Włosów Beauty-for-You

ul.Alfreda Dauna 44, 30-629 Kraków

(zwany dalej Beauty-for-You)

Cel i zakres zbierania danych:

3. Beauty-for-You automatycznie zbiera i przetwarza dane osób odwiedzających stronę internetową http://www.beauty-for-you.com.pl (zwanych dalej użytkownikami). Proces ten wykorzystuje zachowywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego użytkownika.

4. Wśród uzyskiwanych danych są: adresy IP, adresy strony odsyłającej, typ systemu operacyjnego i typ przeglądarki.

5. Głównym celem zbierania i przetwarzania danych jest przeprowadzenie analizy zachowań użytkowników w trakcie aktywności na stronie internetowej, a także podtrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu.

6. Domyślnie przeglądarki internetowe mają włączoną opcję korzystania z plików cookies, jednak w każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych dostawców oprogramowania. Sprawdź przykładowe instrukcje dla przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera.

7. Adresy poczty elektronicznej, wprowadzone do formularza, będą wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu w sprawie zapytania.

8. Na podstawie uzyskanych danych Beauty-for-You będzie się bezpośrednio kontaktował wyłącznie z użytkownikami, którzy wyrażą taką wolę w sposób wyraźny i udostępnią do tego celu swoje dane kontaktowe.

9. Beauty-for-You nie udostępnia uzyskanych danych osobom trzecim, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, który działa na podstawie i w granicach prawa powszechnie obowiązującego.

10. Beauty-for-You zbiera i przetwarza także dane wskazane przez użytkowników w formularzu służącym do składania zapytań odnośnie świadczonych przez Beauty-for-You usług („Formularz kontaktowy”).

Uprawnienia użytkownika strony internetowej:

11. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych, powinien niezwłocznie opuścić stronę internetową http://www.beauty-for-you.com.pl

12. Beauty-for-You zabezpiecza udostępnione dane, stosując dostępne środki, w tym programy komputerowe oraz zatrudniając wykwalifikowanych specjalistów. Do priorytetów Beauty-for-You należy w szczególności ochrona uzyskanych danych przed ich wykorzystaniem przez osoby trzecie.

13. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia lub zmiany; może także żądać ich usunięcia.

Postanowienia końcowe:

14. Powyższe uprawnienia użytkownik może zrealizować poprzez kontakt z administratorem danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: beautyforyou.kontakt@gmail.com

15. Beauty-for-You jest otwarty na wszelkie sugestie, opinie, zastrzeżenia ze strony użytkownika.

16. W trybie określonym w punkcie 13. wyjaśniane będą wszelkie wątpliwości użytkowników związane z funkcjonowaniem strony internetowej http://www.beauty-for-you.com.pl i przyjmowane będą również ewentualne wnioski, skargi i sugestii odnośnie jej funkcjonowania.

strona dla profesjonalistów
usługi vip
Facebook
Beauty For You